www.gutenmorgen.pl Deutsche Version
tłumaczenia ustne
 • konsekutywne
 • symultaniczne
podczas negocjacji handlowych, narad budowlanych, targów, konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych, wykładów


tłumaczenia pisemne
 • prawnicze
 • budowlane
 • handlowe
 • turystyczne
 • literackie
 • filmowe


konsultacje językowe
 • korekta tekstów
 • asysta językowa w Polsce
  lub za granicą
 
 
REKOMENDACJE
telefon: +48 664 478 178
e-mail: